Pendawaian Elektrik

Pendawaian Elektrik
OBJEKTIF:
 • Memperoleh pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pendawaian elektrik.
 • Mengenalpasti sistem pendawaian elektrik dan komponen-komponennya.
 • Membuat lakaran lukisan untuk kerja-kerja pendawaian elektrik satu fasa dan tiga fasa.
 • Melakukan pendawaian elektrik bagi sistem satu fasa dan tiga fasa.
 • Mahir dalam menginterpretasi lukisan pendawaian elektrik.
 • Mengetahui tentang aspek keselamatan dan kesihatan dalam kerja di tempat pendawaian elektrik.
 • Mengetahui kaedah pendaftaran perniagaan, ilmu perniagaan, dan kaedah pemasaran dalam konteks perniagaan pendawaian elektrik.
KANDUNGAN PROGRAM:
 • Pengenalan kepada pendawaian elektrik dan kepentingannya dalam pelbagai aplikasi.
 • Sistem pendawaian elektrik dan komponen-komponennya.
 • Proses membuat lakaran lukisan pendawaian elektrik satu fasa dan tiga fasa.
 • Pelaksanaan pendawaian elektrik bagi sistem satu fasa dan tiga fasa.
 • Cara menginterpretasi lukisan pendawaian elektrik dalam konteks pendawaian elektrik.
 • Aspek keselamatan dan kesihatan dalam kerja di tempat pendawaian elektrik.
 • Pengenalan kepada kaedah pendaftaran perniagaan, ilmu perniagaan, dan kaedah pemasaran dalam konteks perniagaan pendawaian elektrik.
HASIL PEMBELAJARAN:
 • Memiliki pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pemasangan dan penyelenggaraan penghawa dingin.
 • Mengenalpasti komponen-komponen utama dalam sistem penghawa dingin.
 • Mahir memahami prinsip kerja dan sistem pendawaian elektrik dalam penghawa dingin.
 • Mampu melakukan pemasangan unit penghawa dingin dengan tepat dan selamat.
 • Mampu mengenal pasti jenis-jenis kerosakan yang biasa berlaku pada sistem penghawa dingin.
 • Mahir dalam melakukan diagnosis dan mengatasi masalah pada sistem penghawa dingin.
 • Mampu menjalankan proses penyelenggaraan berkala dan pembaikan untuk menjaga prestasi penghawa dingin.
 • Mahir menggunakan alat dan peralatan yang sesuai dalam kerja-kerja pemasangan dan penyelenggaraan penghawa dingin.
 • Mengetahui langkah-langkah keselamatan dan prosedur dalam melakukan kerja-kerja berkaitan penghawa dingin.
 • Memahami kaedah pendaftaran perniagaan, ilmu perniagaan, dan kaedah pemasaran dalam industri pemasangan dan penyelenggaraan penghawa dingin.
KAEDAH PENYAMPAIAN:

Penyampaian kursus ini akan dilakukan melalui kaedah kuliah dan amali atau sesi praktikal. Sesi pembelajaran secara teori akan membentuk sebanyak 30% manakala 70% lagi akan dilaksanakan melalui pendekatan ‘hands-on’ atau secara amali.