Pembuatan Perabot

Pembuatan Perabot
OBJEKTIF :
 • Mempelajari pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pembuatan perabot.
 • Mengenalpasti jenis-jenis perabot yang terdapat dalam industri pembuatan perabot.
 • Memahami teknik-teknik pembuatan perabot seperti penyambungan, pemasangan, dan hiasan.
 • Melatih kemahiran dalam menggunakan alat-alat dan mesin yang digunakan dalam pembuatan perabot.
 • Memahami konsep rekabentuk dan kreativiti dalam pembuatan perabot yang unik dan berfungsi.
 • Mengenali bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan perabot dan cara-cara pemprosesan.
KANDUNGAN PROGRAM :
 • Pengenalan kepada industri pembuatan perabot dan jenis-jenis perabot yang terdapat.
 • Teknik-teknik pembuatan perabot seperti penyambungan, pemasangan, dan hiasan.
 • Latihan menggunakan alat-alat dan mesin dalam pembuatan perabot.
 • Aspek rekabentuk dan kreativiti dalam pembuatan perabot yang unik dan berfungsi.
 • Pengenalan kepada bahan-bahan dan pemprosesan dalam pembuatan perabot.
HASIL PEMBELAJARAN :
 • Memiliki pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pembuatan perabot.
 • Mahir dalam menggunakan alat-alat dan mesin dalam pembuatan perabot.
 • Memahami konsep rekabentuk dan kreativiti dalam pembuatan perabot yang unik dan berfungsi.
 • Mengenali bahan-bahan dan pemprosesan dalam pembuatan perabot.
KAEDAH PENYAMPAIAN :

Penyampaian kursus ini akan dilakukan melalui kaedah kuliah dan amali atau sesi praktikal. Sesi pembelajaran secara teori akan membentuk sebanyak 30% manakala 70% lagi akan dilaksanakan melalui pendekatan ‘hands-on’ atau secara amali untuk latihan pembuatan perabot.