Baik Pulih Peti Sejuk

Baik Pulih Peti Sejuk

OBJEKTIF: Membekalkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang penyelenggaraan dan pembaikan peti sejuk. Mengenalpasti komponen-komponen utama dalam peti sejuk. Memahami sistem pendawaian elektrik yang terlibat dalam peti sejuk. Mengenali...

Selanjutnya