Penanaman Cili Kaedah Fertigasi

Penanaman Cili Kaedah Fertigasi

OBJEKTIF: Membekalkan pengetahuan dan kemahiran dalam penanaman cili menggunakan kaedah fertigasi. Mengenalpasti sistem dan kaedah pendawaian elektrik yang berkaitan dengan fertigasi. Memahami komponen-komponen elektrik yang digunakan dalam...

Selanjutnya