Asas Menggunting Rambut

Asas Menggunting Rambut
OBJEKTIF:
 • Mempelajari pengetahuan dan kemahiran asas dalam bidang menggunting rambut.
 • Mengenalpasti teknik dan kaedah menggunting rambut dengan tepat dan profesional.
 • Memahami bentuk dan gaya rambut yang sesuai dengan bentuk wajah dan kehendak pelanggan.
 • Melatih kemahiran dalam mencipta pelbagai gaya potongan rambut.
 • Mengenali peralatan dan bahan yang digunakan dalam industri menggunting rambut.
 • Mengetahui tentang aspek keselamatan dan kebersihan semasa menggunting rambut.
 • Memahami aspek penting dalam pengurusan perniagaan dan kaedah pemasaran dalam konteks perniagaan salon rambut.
KANDUNGAN PROGRAM:
 • Pengenalan kepada seni menggunting rambut dan pentingnya kemahiran dalam industri salon rambut.
 • Teknik-teknik asas dalam menggunting rambut seperti potongan lurus, potongan layer, dan lain-lain.
 • Memahami bentuk wajah dan cara memilih potongan rambut yang sesuai untuk setiap pelanggan.
 • Latihan menggunting rambut dalam pelbagai gaya dan panjang rambut.
 • Pengenalan kepada peralatan dan bahan yang digunakan dalam proses menggunting rambut.
 • Aspek keselamatan dan kebersihan semasa melakukan aktiviti salon rambut.
 • Pengenalan kepada aspek pengurusan perniagaan dan kaedah pemasaran dalam konteks perniagaan salon rambut.
HASIL PEMBELAJARAN:
 • Memiliki pengetahuan dan kemahiran asas dalam bidang menggunting rambut.
 • Mahir dalam teknik-teknik menggunting rambut yang sesuai dan profesional.
 • Mampu mencipta pelbagai gaya potongan rambut yang sesuai dengan bentuk wajah pelanggan.
 • Melakukan pengurusan dan penggunaan peralatan salon rambut dengan berkesan.
 • Memahami pentingnya aspek keselamatan dan kebersihan dalam industri salon rambut.
 • Memahami aspek pengurusan perniagaan dan kaedah pemasaran dalam konteks perniagaan salon rambut.
KAEDAH PENYAMPAIAN:

Penyampaian kursus ini akan dilakukan melalui kaedah kuliah dan amali atau sesi praktikal. Sesi pembelajaran secara teori akan membentuk sebanyak 30% manakala 70% lagi akan dilaksanakan melalui pendekatan ‘hands-on’ atau secara amali untuk latihan menggunting rambut.