Baik Pulih Peti Sejuk

Baik Pulih Peti Sejuk
OBJEKTIF:
 • Membekalkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang penyelenggaraan dan pembaikan peti sejuk.
 • Mengenalpasti komponen-komponen utama dalam peti sejuk.
 • Memahami sistem pendawaian elektrik yang terlibat dalam peti sejuk.
 • Mengenali jenis-jenis kerosakan yang biasa berlaku pada peti sejuk.
 • Melakukan diagnosis dan mengenalpasti punca kerosakan dalam peti sejuk.
 • Melaksanakan prosedur pembaikan dan penggantian komponen yang rosak.
 • Menggunakan alat dan peralatan yang sesuai dalam kerja-kerja baik pulih peti sejuk.
 • Memahami proses mengisi gas pembejukan dalam peti sejuk yang memerlukan penggantian gas.
 • Mengetahui langkah-langkah keselamatan dan prosedur dalam melakukan baik pulih peti sejuk.
  Membuat anggaran kos untuk baik pulih peti sejuk.
 • Mengetahui kaedah pendaftaran perniagaan, ilmu perniagaan, dan kaedah pemasaran bagi perkhidmatan baik pulih peti sejuk.
KANDUNGAN PROGRAM:
 • Pengenalan kepada penyelenggaraan dan pembaikan peti sejuk
 • Komponen-komponen utama dalam peti sejuk.
 • Sistem pendawaian elektrik dalam peti sejuk.
 • Jenis-jenis kerosakan yang biasa berlaku pada peti sejuk.
 • Proses diagnosis dan pengenalpastian punca kerosakan peti sejuk.
 • Prosedur pembaikan dan penggantian komponen yang rosak.
 • Penggunaan alat dan peralatan yang sesuai dalam baik pulih peti sejuk.
 • Proses mengisi gas pembejukan dalam peti sejuk yang memerlukan penggantian gas.
 • Langkah-langkah keselamatan dan prosedur dalam baik pulih peti sejuk.
 • Pengiraan anggaran kos untuk baik pulih peti sejuk.
 • Kaedah pendaftaran perniagaan, ilmu perniagaan, dan kaedah pemasaran dalam industri baik pulih peti sejuk.
HASIL PEMBELAJARAN:
 • Memiliki pengetahuan dan kemahiran dalam bidang penyelenggaraan dan pembaikan peti sejuk.
 • Mengenali komponen-komponen utama dalam peti sejuk.
 • Mahir memahami sistem pendawaian elektrik yang terlibat dalam peti sejuk.
 • Mampu mengenalpasti jenis-jenis kerosakan yang biasa berlaku pada peti sejuk.
 • Mengerti cara melakukan diagnosis dan mengenalpasti punca kerosakan dalam peti sejuk.
 • Mahir melaksanakan prosedur pembaikan dan penggantian komponen yang rosak.
 • Mampu menggunakan alat dan peralatan yang sesuai dalam kerja-kerja baik pulih peti sejuk.
 • Memahami proses mengisi gas pembejukan dalam peti sejuk yang memerlukan penggantian gas.
 • Mengetahui langkah-langkah keselamatan dan prosedur dalam melakukan baik pulih peti sejuk.
 • Mampu membuat anggaran kos untuk baik pulih peti sejuk.
 • Memahami kaedah pendaftaran perniagaan, ilmu perniagaan, dan kaedah pemasaran dalam industri baik pulih peti sejuk.

KAEDAH PENYAMPAIAN:
Penyampaian kursus ini akan dilakukan melalui kaedah kuliah dan amali atau sesi praktikal. Sesi pembelajaran secara teori akan membentuk sebanyak 30% manakala 70% lagi akan dilaksanakan melalui pendekatan ‘hands-on’ atau secara amali.