Kursus Asas Pembuatan Roti

Kursus Asas Pembuatan Roti
OBJEKTIF :
 • Memberi pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pembuatan roti secara asas.
 • Mengenalkan sistem dan prosedur asas pembuatan adunan roti.
 • Memahami bahan-bahan asas yang diperlukan untuk pembuatan roti.
 • Mengajar teknik pembentukan dan pengacuan roti sebelum dipanggang.
 • Melatih kemahiran pemanggangan roti dalam oven.
 • Memperkenalkan teknik dekorasi dan penyajian roti yang menarik.
KANDUNGAN PROGRAM :
 • Pengenalan kepada dunia pembuatan roti dan pentingnya bahan-bahan yang berkualiti.
 • Pembelajaran tentang teknik mencampur adunan roti yang betul.
 • Latihan dalam membuat pelbagai jenis roti seperti roti putih, roti coklat, roti jagung, dan sebagainya.
 • Proses pembentukan dan pengacuan roti sebelum dimasukkan ke dalam oven.
 • Pengenalan kepada teknik pemanggangan roti dalam oven dengan sempurna.
 • Pembelajaran tentang cara untuk menghias dan menyajikan roti dengan kreativiti.
HASIL PEMBELAJARAN :
 • Pengetahuan dan kemahiran asas dalam pembuatan roti yang berkualiti.
 • Kemahiran mengenalpasti dan menggunakan bahan-bahan utama dalam pembuatan roti.
 • Mahir membuat adunan roti dan melaksanakan proses pemanggangan secara tepat.
 • Pemahaman tentang sistem dan prosedur dalam pembuatan roti yang berkesan.
 • Kemahiran dalam membuat roti dengan pelbagai bentuk dan sajian yang menarik.
KAEDAH PENYAMPAIAN :

Penyampaian kursus asas pembuatan roti akan dilakukan melalui sesi kuliah dan latihan amali. Sesi pembelajaran secara teori akan merangkumi 30% daripada keseluruhan kursus, manakala 70% akan diberikan dalam bentuk latihan amali atau sesi praktikal bagi memastikan peserta mahir dalam pembuatan roti dan menggunakan sistem pendawaian elektrik dengan berkesan.