Pembungkusan & Pelabelan

Pembungkusan & Pelabelan
OBJEKTIF :
 • Mendapatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pembungkusan dan pelabelan produk secara serentak.
 • Mengenal pasti sistem pembungkusan dan pelabelan yang sesuai.
 • Memahami komponen-komponen yang terlibat dalam proses pembungkusan dan pelabelan produk.
 • Mahir membuat lakaran dan reka bentuk pembungkusan dan pelabelan yang menarik.
 • Mahir melaksanakan kerja-kerja pembungkusan produk dalam pelbagai format, termasuk satu fasa dan tiga fasa.
 • Mampu menginterpretasi panduan dan arahan pembungkusan dan pelabelan produk.
 • Mengetahui kaedah penghawa dingin untuk produk yang memerlukan kesejukan semasa pembungkusan.
 • Mengenal pasti komponen luaran dan dalaman unit pembungkusan dan pelabelan.
 • Mahir dalam proses pemasangan unit pembungkusan dan pelabelan.
 • Mahir dalam proses mencuci dan menyelenggara unit pembungkusan dan pelabelan.
 • Mahir dalam proses mengisi gas pada sistem penghawa dingin yang berkaitan dengan pembungkusan.
 • Mahir dalam melakukan kerja-kerja overhaul sistem pembungkusan dan pelabelan.
 • Mengenal pasti kerosakan pada sistem dan unit pembungkusan dan pelabelan.
 • Kemahiran menyediakan bahan, menggunakan mesin, dan peralatan yang diperlukan dalam pembungkusan dan pelabelan.
 • Kemahiran membuat anggaran kos peralatan, bahan guna habis, dan kos berkaitan dengan pembungkusan dan pelabelan.
 • Memperoleh pengetahuan tentang aspek keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.
 • Mengetahui asas pendaftaran perniagaan, ilmu perniagaan, dan kaedah memasarkan produk yang dibungkus dan dipelabelkan.
KANDUNGAN PROGRAM :
 • Pengenalan kepada sistem pembungkusan dan pelabelan produk.
 • Memahami komponen-komponen yang terlibat dalam proses pembungkusan dan pelabelan.
 • Proses membuat lakaran dan reka bentuk pembungkusan dan pelabelan produk.
 • Pelaksanaan kerja-kerja pembungkusan dan pelabelan produk dalam pelbagai format, termasuk satu fasa dan tiga fasa.
 • Panduan dan arahan pembungkusan dan pelabelan produk.
 • Pengenalan kepada kaedah penghawa dingin untuk produk yang memerlukan kesejukan semasa pembungkusan.
 • Pengenalan kepada komponen luaran dan dalaman unit pembungkusan dan pelabelan.
 • Proses pemasangan unit pembungkusan dan pelabelan.
 • Proses mencuci dan menyelenggara unit pembungkusan dan pelabelan.
 • Proses mengisi gas pada sistem penghawa dingin yang berkaitan dengan pembungkusan.
 • Proses melakukan kerja-kerja overhaul sistem pembungkusan dan pelabelan.
 • Mengenal pasti kerosakan pada sistem dan unit pembungkusan dan pelabelan.
 • Menyediakan bahan, menggunakan mesin, dan peralatan yang diperlukan dalam pembungkusan dan pelabelan.
 • Membuat anggaran kos peralatan, bahan guna habis, dan kos berkaitan dengan pembungkusan dan pelabelan.
 • Aspek keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.
 • Asas pendaftaran perniagaan, ilmu perniagaan, dan kaedah memasarkan produk yang dibungkus dan dipelabelkan.
HASIL PEMBELAJARAN :
 • Memiliki pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pembungkusan dan pelabelan produk secara serentak.
 • Mahir mengenal pasti sistem pembungkusan dan pelabelan yang sesuai.
 • Mahir membuat lakaran dan reka bentuk pembungkusan dan pelabelan yang menarik.
 • Mahir melaksanakan kerja-kerja pembungkusan produk dalam pelbagai format, termasuk satu fasa dan tiga fasa.
 • Mampu menginterpretasi panduan dan arahan pembungkusan dan pelabelan produk.
 • Mengetahui kaedah penghawa dingin untuk produk yang memerlukan kesejukan semasa pembungkusan.
 • Mengenal pasti komponen luaran dan dalaman unit pembungkusan dan pelabelan.
 • Mahir dalam proses pemasangan unit pembungkusan dan pelabelan.
 • Mahir dalam proses mencuci dan menyelenggara unit pembungkusan dan pelabelan.
 • Mahir dalam proses mengisi gas pada sistem penghawa dingin yang berkaitan dengan pembungkusan.
 • Mahir dalam melakukan kerja-kerja overhaul sistem pembungkusan dan pelabelan.
 • Kemahiran menyediakan bahan, menggunakan mesin, dan peralatan yang diperlukan dalam pembungkusan dan pelabelan.
 • Kemahiran membuat anggaran kos peralatan, bahan guna habis, dan kos berkaitan dengan pembungkusan dan pelabelan.
 • Memperoleh pengetahuan tentang aspek keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.
 • Mengetahui asas pendaftaran perniagaan, ilmu perniagaan, dan kaedah memasarkan produk yang dibungkus dan dipelabelkan.
KAEDAH PENYAMPAIAN :

Penyampaian kursus ini akan dilakukan melalui kuliah dan sesi amali atau praktikal. Sesi pembelajaran secara teori akan meliputi 30% daripada keseluruhan kursus, manakala selebihnya, iaitu 70%, akan berfokus pada latihan amali dan ‘hands-on’ bagi meningkatkan pemahaman peserta dalam kemahiran pembungkusan dan pelabelan yang berkesan.