Electrical And Aircond Blended Skills

Electrical And Aircond Blended Skills
OBJEKTIF :
 • Memperoleh pengetahuan dan kemahiran dalam bidang elektrikal dan penghawa dingin secara serentak.
 • Mengenal pasti sistem pendawaian elektrik dan komponen-komponen elektrik.
 • Mahir membuat lakaran lukisan dalam kerja-kerja pendawaian elektrik satu fasa dan tiga fasa.
 • Mahir melakukan kerja-kerja pendawaian elektrik satu fasa dan tiga fasa.
 • Menginterpretasi lukisan pendawaian elektrik dengan tepat.
 • Memahami sistem penghawa dingin dan mengenal pasti komponen luaran dan dalaman unit penghawa dingin.
 • Mahir dalam proses pemasangan unit penghawa dingin.
 • Mahir mencuci unit penghawa dingin dengan betul.
 • Kemahiran dalam mengisi gas pada sistem penghawa dingin.
 • Mahir melakukan kerja-kerja overhaul sistem penghawa dingin.
 • Kemahiran mengenal pasti kerosakan pada sistem dan unit penghawa dingin.
 • Menyediakan bahan, menggunakan mesin, dan peralatan yang diperlukan.
 • Membuat anggaran kos peralatan, bahan guna habis serta kos berkaitan dalam bidang elektrikal dan penghawa dingin.
 • Memahami aspek keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.
 • Mendapat pengetahuan tentang asas pendaftaran perniagaan, ilmu perniagaan, dan kaedah memasarkan perniagaan.
KANDUNGAN PROGRAM :
 • Pengenalan kepada sistem pendawaian elektrik dan komponen-komponen elektrik.
 • Proses membuat lakaran lukisan dalam kerja-kerja pendawaian elektrik satu fasa dan tiga fasa.
 • Latihan kerja-kerja pendawaian elektrik satu fasa dan tiga fasa secara amali.
 • Teknik menginterpretasi lukisan pendawaian elektrik dengan tepat.
 • Pengenalan kepada sistem penghawa dingin dan komponen luaran serta dalaman unit penghawa dingin.
 • Latihan pemasangan unit penghawa dingin dan mencuci unit penghawa dingin.
 • Proses mengisi gas pada sistem penghawa dingin.
 • Latihan kerja-kerja overhaul sistem penghawa dingin.
 • Teknik mengenal pasti kerosakan pada sistem dan unit penghawa dingin.
 • Pengenalan kepada bahan, penggunaan mesin, dan peralatan yang diperlukan dalam bidang ini.
 • Pembelajaran membuat anggaran kos peralatan, bahan guna habis serta kos berkaitan.
 • Kesedaran dan pemahaman aspek keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.
 • Pengenalan kepada asas pendaftaran perniagaan, ilmu perniagaan, dan kaedah memasarkan perniagaan.
HASIL PEMBELAJARAN :
 • Memiliki pengetahuan dan kemahiran dalam bidang elektrikal dan penghawa dingin secara serentak.
 • Mahir dalam membuat lakaran lukisan dalam kerja-kerja pendawaian elektrik satu fasa dan tiga fasa.
 • Mahir melakukan kerja-kerja pendawaian elektrik satu fasa dan tiga fasa.
 • Mahir menginterpretasi lukisan pendawaian elektrik.
 • Memahami sistem penghawa dingin dan kemahiran dalam memasang dan mencuci unit penghawa dingin.
 • Mahir mengisi gas pada sistem penghawa dingin dan melakukan kerja-kerja overhaul sistem tersebut.
 • Kemahiran mengenal pasti kerosakan pada sistem dan unit penghawa dingin.
 • Mahir menyediakan bahan, menggunakan mesin, dan peralatan yang diperlukan.
 • Mampu membuat anggaran kos peralatan, bahan guna habis serta kos berkaitan.
 • Memahami aspek keselamatan dan kesihatan di tempat kerja serta asas pendaftaran perniagaan, ilmu perniagaan, dan kaedah memasarkan perniagaan.
KAEDAH PENYAMPAIAN:

Penyampaian kursus ini akan dilakukan melalui kaedah kuliah dan sesi amali 30% dan praktikal 70%.