Kemahiran Autocad

Kemahiran Autocad
OBJEKTIF :
 • Mendapatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan perisian AutoCAD untuk bidang elektrikal dan penghawa dingin secara serentak.
 • Mengenal pasti sistem pendawaian elektrik dan komponen-komponen elektrik yang berkaitan.
 • Mahir membuat lakaran dan lukisan dalam kerja-kerja pendawaian elektrik satu fasa dan tiga fasa menggunakan perisian AutoCAD.
 • Mahir dalam menjalankan kerja-kerja pendawaian elektrik satu fasa dan tiga fasa dengan bantuan AutoCAD.
 • Mampu menginterpretasi dan memahami lukisan pendawaian elektrik dalam format AutoCAD.
 • Memahami sistem penghawa dingin dan mengenal pasti komponen luaran serta dalaman unit penghawa dingin melalui lukisan dan reka bentuk AutoCAD.
KANDUNGAN PROGRAM :
 • Pengenalan kepada perisian AutoCAD dan kegunaannya dalam bidang elektrikal dan penghawa dingin.
 • Pengenalan kepada sistem pendawaian elektrik dan komponen-komponen elektrik yang berkaitan.
 • Penggunaan AutoCAD dalam membuat lakaran dan lukisan kerja-kerja pendawaian elektrik satu fasa dan tiga fasa.
 • Praktikal menggunakan AutoCAD dalam menjalankan kerja-kerja pendawaian elektrik satu fasa dan tiga fasa.
 • Memahami dan menginterpretasi lukisan pendawaian elektrik dalam format AutoCAD.
 • Pengenalan kepada sistem penghawa dingin dan penerapan AutoCAD dalam mengenal pasti komponen luaran serta dalaman unit penghawa dingin.
HASIL PEMBELAJARAN :
 • Memiliki pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan perisian AutoCAD untuk bidang elektrikal dan penghawa dingin secara serentak.
 • Mahir mengenal pasti sistem pendawaian elektrik dan komponen-komponen elektrik yang berkaitan.
 • Mahir dalam membuat lakaran dan lukisan dalam kerja-kerja pendawaian elektrik satu fasa dan tiga fasa menggunakan AutoCAD.
 • Mahir dalam menjalankan kerja-kerja pendawaian elektrik satu fasa dan tiga fasa dengan bantuan AutoCAD.
 • Mampu menginterpretasi dan memahami lukisan pendawaian elektrik dalam format AutoCAD.
 • Memahami sistem penghawa dingin dan mengenal pasti komponen luaran serta dalaman unit penghawa dingin melalui lukisan dan reka bentuk AutoCAD.
KAEDAH PENYAMPAIAN :

Penyampaian kursus ini akan dilakukan melalui sesi kuliah dan latihan amali menggunakan perisian AutoCAD. Sesi pembelajaran secara teori akan meliputi 30% daripada keseluruhan kursus, manakala selebihnya, iaitu 70%, akan difokuskan pada latihan amali menggunakan AutoCAD bagi meningkatkan pemahaman dan kemahiran peserta dalam menggunakan perisian tersebut dalam bidang elektrikal dan penghawa dingin.