Pembuatan Aksesori Manik

Pembuatan Aksesori Manik
OBJEKTIF :
 • Mempelajari pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pembuatan aksesori manik.
 • Mengenalpasti jenis-jenis manik, permata, dan bahan-bahan lain yang digunakan dalam pembuatan aksesori.
 • Memahami teknik-teknik pembuatan aksesori manik seperti gelang, rantai leher, gelang kaki, dan lain-lain.
 • Melatih kemahiran dalam menggabungkan manik dan bahan-bahan lain untuk mencipta aksesori yang unik dan menarik.
 • Menggunakan alat-alat dan peralatan pembuatan aksesori dengan betul dan selamat.
 • Memahami aspek rekabentuk dan gaya dalam pembuatan aksesori manik.
KANDUNGAN PROGRAM :
 • Pengenalan kepada pembuatan aksesori manik dan jenis-jenis manik serta permata yang digunakan.
 • Teknik-teknik pembuatan aksesori seperti gelang, rantai leher, gelang kaki, dan lain-lain.
 • Latihan menggabungkan manik dan bahan-bahan lain untuk mencipta aksesori yang unik dan menarik.
 • Penggunaan alat-alat dan peralatan pembuatan aksesori dengan betul dan selamat.
 • Aspek rekabentuk dan gaya dalam pembuatan aksesori manik.
HASIL PEMBELAJARAN :
 • Memiliki pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pembuatan aksesori manik.
 • Mahir dalam menggabungkan manik dan bahan-bahan lain untuk mencipta aksesori yang unik dan menarik.
 • Mampu menggunakan alat-alat dan peralatan pembuatan aksesori dengan betul dan selamat.
 • Memahami aspek rekabentuk dan gaya dalam pembuatan aksesori manik.
KAEDAH PENYAMPAIAN :

Penyampaian kursus ini akan dilakukan melalui kaedah kuliah dan amali atau sesi praktikal. Sesi pembelajaran secara teori akan membentuk sebanyak 30% manakala 70% lagi akan dilaksanakan melalui pendekatan ‘hands-on’ atau secara amali untuk latihan pembuatan aksesori manik.