Pemasangan Siling Gantung

Pemasangan Siling Gantung
OBJEKTIF :
 • Mendapatkan pengetahuan dan kemahiran dalam pemasangan siling gantung secara profesional.
 • Mengenal pasti jenis-jenis sistem siling gantung dan bahan-bahan yang digunakan dalam pemasangannya.
 • Memahami proses membuat lakaran lukisan dalam pemasangan siling gantung.
 • Mahir dalam pemasangan siling gantung bagi jenis siling satu fasa dan tiga fasa.
 • Menginterpretasi lukisan pemasangan siling gantung secara tepat dan selamat.
 • Mengetahui kaedah dan teknik dalam mencuci dan merawat siling gantung.
 • Memahami langkah-langkah pemasangan sistem penghawa dingin pada siling gantung dan pengisian gas yang betul.
KANDUNGAN PROGRAM :
 • Pengenalan kepada jenis-jenis sistem siling gantung dan komponen-komponennya.
 • Proses membuat lakaran lukisan dalam pemasangan siling gantung satu fasa dan tiga fasa.
 • Langkah-langkah pemasangan siling gantung secara praktikal dan selamat.
 • Teknik menginterpretasi lukisan pemasangan siling gantung untuk kesesuaian projek.
 • Pengetahuan tentang sistem penghawa dingin dan pemasangan unit penghawa dingin pada siling gantung.
 • Langkah-langkah mencuci dan merawat siling gantung dengan betul.
 • Proses mengisi gas pada sistem penghawa dingin bagi siling gantung yang dilengkapi penghawa dingin.
 • Pengenalan kepada aspek keselamatan dalam pemasangan siling gantung.
HASIL PEMBELAJARAN :
 • Memiliki pengetahuan dan kemahiran dalam pemasangan siling gantung secara profesional.
 • Mampu mengenal pasti jenis-jenis sistem siling gantung dan bahan-bahan yang sesuai digunakan.
 • Mahir dalam membuat lakaran lukisan pemasangan siling gantung untuk pelbagai projek.
 • Kemahiran dalam pemasangan siling gantung bagi jenis siling satu fasa dan tiga fasa.
 • Dapat menginterpretasi lukisan pemasangan siling gantung dengan tepat dan selamat.
 • Mengetahui kaedah dan teknik dalam mencuci dan merawat siling gantung dengan baik.
 • Memahami langkah-langkah pemasangan sistem penghawa dingin pada siling gantung dan mengisi gas dengan betul.
 • Memahami pentingnya aspek keselamatan dalam pemasangan siling gantung.
KAEDAH PENYAMPAIAN :

Penyampaian kursus ini akan dilakukan melalui kuliah dan sesi praktikal, di mana sebanyak 30% sesi pembelajaran akan difokuskan pada aspek teori dan 70% akan melibatkan latihan amali dan ‘hands-on’ untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam pemasangan siling gantung yang berkualiti tinggi.