Penyelenggaraan Bangunan

Penyelenggaraan Bangunan
OBJEKTIF:
 • Membekalkan pengetahuan dan kemahiran dalam penyelenggaraan bangunan.
 • Mengenalpasti sistem dan kaedah pendawaian elektrik yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan.
 • Memahami komponen-komponen elektrik yang digunakan dalam sistem penyelenggaraan bangunan.
 • Membuat lakaran lukisan untuk pendawaian elektrik yang diperlukan dalam penyelenggaraan bangunan.
 • Melaksanakan pendawaian elektrik yang sesuai dengan keperluan penyelenggaraan bangunan.
 • Menginterpretasi lukisan pendawaian elektrik bagi sistem penyelenggaraan bangunan.
 • Memahami sistem penghawa dingin yang diperlukan dalam penyelenggaraan bangunan.
 • Mengenalpasti komponen luaran dan dalaman pada unit penghawa dingin yang digunakan dalam penyelenggaraan bangunan.
 • Melaksanakan pemasangan dan penggunaan unit penghawa dingin untuk penyelenggaraan bangunan.
 • Memahami proses mencuci dan penyelenggaraan unit penghawa dingin yang digunakan dalam penyelenggaraan bangunan.
 • Mengetahui kaedah mengisi gas pada sistem penghawa dingin yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan.
 • Melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan sistem penghawa dingin dalam konteks penyelenggaraan bangunan.
 • Mengenalpasti masalah dan kerosakan yang berlaku pada sistem dan unit penghawa dingin dalam penyelenggaraan bangunan.
 • Menyediakan bahan-bahan, mesin dan peralatan yang diperlukan dalam praktikal penyelenggaraan bangunan.
 • Membuat anggaran kos peralatan, bahan guna habis dan kos berkaitan dalam aktiviti penyelenggaraan bangunan.
 • Memahami aspek keselamatan dan kesihatan dalam konteks kerja di tempat penyelenggaraan bangunan.
  Mengetahui asas pendaftaran perniagaan, ilmu perniagaan dan kaedah memasarkan perkhidmatan penyelenggaraan bangunan.
KANDUNGAN PROGRAM:
 • Pengenalan kepada penyelenggaraan bangunan.
 • Sistem dan kaedah pendawaian elektrik yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan.
 • Pengenalan kepada komponen-komponen elektrik yang digunakan dalam sistem penyelenggaraan bangunan.
 • Proses membuat lakaran lukisan pendawaian elektrik yang diperlukan dalam penyelenggaraan bangunan.
 • Pelaksanaan pendawaian elektrik mengikut keperluan penyelenggaraan bangunan.
 • Cara menginterpretasi lukisan pendawaian elektrik dalam konteks penyelenggaraan bangunan.
 • Pengenalan kepada sistem penghawa dingin dalam penyelenggaraan bangunan.
 • Komponen luaran dan dalaman pada unit penghawa dingin yang digunakan dalam penyelenggaraan bangunan.
 • Proses pemasangan dan penggunaan unit penghawa dingin untuk penyelenggaraan bangunan.
 • Proses mencuci dan penyelenggaraan unit penghawa dingin dalam penyelenggaraan bangunan.
 • Proses mengisi gas pada sistem penghawa dingin yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan.
 • Pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan sistem penghawa dingin dalam penyelenggaraan bangunan.
 • Pengenalan kepada masalah dan kerosakan pada sistem dan unit penghawa dingin dalam penyelenggaraan bangunan.
 • Penyediaan bahan-bahan, mesin dan peralatan untuk aktiviti praktikal penyelenggaraan bangunan.
 • Pengiraan kos peralatan, bahan guna habis dan kos berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan bangunan.
 • Aspek keselamatan dan kesihatan dalam tempat penyelenggaraan bangunan.
 • Pengenalan kepada asas pendaftaran perniagaan, ilmu perniagaan dan kaedah memasarkan perkhidmatan penyelenggaraan bangunan.
HASIL PEMBELAJARAN:
 • Memiliki pengetahuan dan kemahiran dalam penyelenggaraan bangunan.
 • Memahami komponen-komponen elektrik yang berkaitan dengan aktiviti penyelenggaraan bangunan.
 • Mahir membuat lakaran lukisan pendawaian elektrik dalam konteks penyelenggaraan bangunan.
 • Mahir melaksanakan kerja-kerja pendawaian elektrik yang sesuai untuk penyelenggaraan bangunan.
 • Mahir menginterpretasi lukisan pendawaian elektrik dalam sistem penyelenggaraan bangunan.
 • Memahami konsep dan pentingnya sistem penghawa dingin dalam penyelenggaraan bangunan.
 • Memahami komponen luaran dan dalaman unit penghawa dingin yang digunakan dalam penyelenggaraan bangunan.
 • Mahir dalam pemasangan dan penggunaan unit penghawa dingin dalam penyelenggaraan bangunan.
 • Mahir melakukan proses mencuci dan penyelenggaraan unit penghawa dingin dalam penyelenggaraan bangunan
 • Mahir mengisi gas pada sistem penghawa dingin yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan.
 • Mahir melakukan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan sistem penghawa dingin untuk penyelenggaraan bangunan.
 • Mahir mengenalpasti masalah dan kerosakan pada sistem dan unit penghawa dingin dalam aktiviti penyelenggaraan bangunan.
 • Kemahiran dalam menyediakan bahan-bahan, mesin dan peralatan yang diperlukan dalam aktiviti penyelenggaraan bangunan.
 • Kemahiran dalam mengira kos peralatan, bahan guna habis dan kos berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan bangunan.
 • Memahami aspek keselamatan dan kesihatan dalam tempat penyelenggaraan bangunan.
KAEDAH PENYAMPAIAN:

Penyampaian kursus ini akan dilakukan melalui kaedah kuliah dan amali atau sesi praktikal. Sesi pembelajaran secara teori akan membentuk sebanyak 30% manakala 70% lagi akan dilaksanakan melalui pendekatan ‘hands-on’ atau secara amali.