Percetakan Dan Pengiklanan Pakaian

Percetakan Dan Pengiklanan Pakaian
OBJEKTIF :
 • Membekalkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pencetakan pakaian.
 • Mengenalpasti teknik dan kaedah pencetakan pakaian.
 • Memahami komponen-komponen dan peralatan yang digunakan dalam proses pencetakan pakaian.
 • Membuat reka bentuk dan lukisan untuk pencetakan pakaian.
 • Melaksanakan proses pencetakan pakaian menggunakan teknik yang sesuai.
 • Menginterpretasi reka bentuk dan lukisan untuk proses pencetakan pakaian.
 • Mengetahui jenis-jenis sistem pencetakan dan aplikasi dalam industri pakaian.
 • Mengenalpasti bahan-bahan dan tinta yang digunakan dalam proses pencetakan pakaian.
 • Melakukan penyelenggaraan dan pembaikan mesin pencetakan pakaian.
 • Mengetahui kaedah pemilihan dan penyimpanan bahan pencetakan.
 • Menguruskan aliran kerja dan kos produksi dalam perniagaan pencetakan pakaian.
 • Memahami aspek keselamatan dan kesihatan dalam tempat kerja industri pencetakan pakaian.
 • Mengetahui asas pendaftaran perniagaan, ilmu perniagaan, dan kaedah memasarkan perniagaan dalam industri pencetakan pakaian.
KANDUNGAN PROGRAM :
 • Pengenalan kepada industri pencetakan pakaian.
 • Teknik dan kaedah pencetakan pakaian.
 • Komponen-komponen dan peralatan dalam proses pencetakan pakaian.
 • Pembuatan reka bentuk dan lukisan untuk pencetakan pakaian.
 • Pelaksanaan proses pencetakan pakaian dengan teknik yang sesuai.
 • Interpretasi reka bentuk dan lukisan dalam pencetakan pakaian.
 • Sistem pencetakan dan aplikasi dalam industri pakaian.
 • Bahan-bahan dan tinta dalam proses pencetakan pakaian.
 • Penyelenggaraan dan pembaikan mesin pencetakan pakaian.
 • Pemilihan dan penyimpanan bahan pencetakan.
 • Pengurusan aliran kerja dan kos produksi dalam perniagaan pencetakan pakaian.
 • Aspek keselamatan dan kesihatan dalam industri pencetakan pakaian.
 • Asas pendaftaran perniagaan, ilmu perniagaan, dan kaedah memasarkan perniagaan dalam industri pencetakan pakaian.
HASIL PEMBELAJARAN:
 • Memiliki pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pencetakan pakaian.
 • Memahami teknik dan kaedah pencetakan pakaian.
 • Mahir membuat reka bentuk dan lukisan untuk proses pencetakan pakaian.
 • Mahir melaksanakan proses pencetakan pakaian dengan teknik yang sesuai.
 • Menginterpretasi reka bentuk dan lukisan dalam konteks pencetakan pakaian.
 • Mengetahui jenis-jenis sistem pencetakan dan aplikasi dalam industri pakaian.
 • Memahami jenis bahan dan tinta yang digunakan dalam pencetakan pakaian.
 • Mampu menyelenggara dan membaiki mesin pencetakan pakaian.
 • Mengetahui kaedah pemilihan dan penyimpanan bahan pencetakan dalam industri pakaian.
 • Mampu menguruskan aliran kerja dan mengira kos produksi dalam perniagaan pencetakan pakaian.
 • Memahami aspek keselamatan dan kesihatan dalam tempat kerja industri pencetakan pakaian.
 • Memperoleh pengetahuan asas pendaftaran perniagaan, ilmu perniagaan, dan kaedah pemasaran perniagaan dalam industri pencetakan pakaian.
KAEDAH PENYAMPAIAN:

Penyampaian kursus ini akan dilakukan melalui kaedah kuliah dan amali atau sesi praktikal. Sesi pembelajaran secara teori akan membentuk sebanyak 30% manakala 70% lagi akan dilaksanakan melalui pendekatan ‘hands-on’ atau secara amali.