Penanaman Cili Kaedah Fertigasi

Penanaman Cili Kaedah Fertigasi
OBJEKTIF:
 • Membekalkan pengetahuan dan kemahiran dalam penanaman cili menggunakan kaedah fertigasi.
 • Mengenalpasti sistem dan kaedah pendawaian elektrik yang berkaitan dengan fertigasi.
 • Memahami komponen-komponen elektrik yang digunakan dalam sistem fertigasi.
 • Membuat lakaran lukisan untuk pendawaian elektrik yang diperlukan dalam fertigasi.
 • Melaksanakan pendawaian elektrik yang sesuai dengan kaedah fertigasi.
 • Menginterpretasi lukisan pendawaian elektrik bagi sistem fertigasi.
 • Memahami sistem penghawa dingin yang diperlukan dalam proses fertigasi.
 • Mengenalpasti komponen luaran dan dalaman pada unit penghawa dingin yang digunakan dalam fertigasi.
 • Melaksanakan pemasangan unit penghawa dingin untuk kegunaan dalam fertigasi.
 • Memahami proses mencuci dan penyelenggaraan unit penghawa dingin yang digunakan dalam fertigasi.
 • Mengetahui kaedah mengisi gas pada sistem penghawa dingin yang berkaitan dengan fertigasi.
 • Melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan sistem penghawa dingin dalam konteks fertigasi.
 • Mengenalpasti masalah dan kerosakan yang berlaku pada sistem dan unit penghawa dingin dalam fertigasi.
 • Menyediakan bahan-bahan, mesin dan peralatan yang diperlukan dalam praktikal fertigasi.
 • Membuat anggaran kos peralatan, bahan guna habis dan kos berkaitan dalam aktiviti fertigasi.
 • Memahami aspek keselamatan dan kesihatan dalam konteks kerja di tempat penanaman cili kaedah fertigasi.
 • Mengetahui asas pendaftaran perniagaan, ilmu perniagaan dan kaedah memasarkan hasil cili dalam konteks perniagaan fertigasi.
KANDUNGAN PROGRAM:
 • Pengenalan kepada kaedah fertigasi dalam penanaman cili.
 • Sistem dan kaedah pendawaian elektrik yang berkaitan dengan fertigasi.
 • Pengenalan kepada komponen-komponen elektrik yang digunakan dalam sistem fertigasi.
 • Proses membuat lakaran lukisan pendawaian elektrik yang diperlukan dalam fertigasi.
 • Pelaksanaan pendawaian elektrik mengikut kaedah fertigasi.
 • Cara menginterpretasi lukisan pendawaian elektrik dalam konteks fertigasi.
 • Pengenalan kepada sistem penghawa dingin dalam penanaman cili kaedah fertigasi.
 • Komponen luaran dan dalaman pada unit penghawa dingin yang digunakan dalam fertigasi.
 • Proses pemasangan dan penggunaan unit penghawa dingin untuk fertigasi.
 • Proses mencuci dan penyelenggaraan unit penghawa dingin dalam konteks fertigasi.
 • Proses mengisi gas pada sistem penghawa dingin yang berkaitan dengan fertigasi.
 • Pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan sistem penghawa dingin dalam fertigasi.
 • Pengenalan kepada masalah dan kerosakan pada sistem dan unit penghawa dingin dalam konteks fertigasi.
 • Penyediaan bahan-bahan, mesin dan peralatan untuk aktiviti praktikal fertigasi.
 • Pengiraan kos peralatan, bahan guna habis dan kos berkaitan dengan kegiatan fertigasi.
 • Aspek keselamatan dan kesihatan dalam tempat penanaman cili kaedah fertigasi.
 • Pengenalan kepada asas pendaftaran perniagaan, ilmu perniagaan dan kaedah pemasaran hasil cili dalam konteks perniagaan fertigasi.
HASIL PEMBELAJARAN:
 • Memiliki pengetahuan dan kemahiran dalam penanaman cili menggunakan kaedah fertigasi.
 • Memahami komponen-komponen elektrik yang berkaitan dengan aktiviti fertigasi.
 • Mahir membuat lakaran lukisan pendawaian elektrik dalam konteks kerja fertigasi.
 • Mahir melaksanakan kerja-kerja pendawaian elektrik yang sesuai untuk fertigasi.
 • Mahir menginterpretasi lukisan pendawaian elektrik dalam sistem fertigasi.
 • Memahami konsep dan pentingnya sistem penghawa dingin dalam fertigasi.
 • Memahami komponen luaran dan dalaman unit penghawa dingin yang digunakan dalam fertigasi.
 • Mahir dalam pemasangan dan penggunaan unit penghawa dingin dalam konteks fertigasi.
 • Mahir melakukan proses mencuci dan penyelenggaraan unit penghawa dingin dalam fertigasi.
 • Mahir mengisi gas pada sistem penghawa dingin yang berkaitan dengan fertigasi.
 • Mahir melakukan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan sistem penghawa dingin untuk fertigasi.
 • Mahir mengenalpasti masalah dan kerosakan pada sistem dan unit penghawa dingin dalam aktiviti fertigasi.
 • Kemahiran dalam menyediakan bahan, mesin dan peralatan yang diperlukan dalam aktiviti fertigasi.
 • Kemahiran dalam mengira kos peralatan, bahan guna habis dan kos berkaitan dengan kegiatan fertigasi.
 • Memahami aspek keselamatan dan kesihatan dalam tempat penanaman cili kaedah fertigasi.
 • Memperoleh pengetahuan asas pendaftaran perniagaan, ilmu perniagaan dan kaedah pemasaran hasil cili dalam konteks perniagaan fertigasi.
KAEDAH PENYAMPAIAN:

Penyampaian kursus ini akan dilakukan melalui kaedah kuliah dan amali atau sesi praktikal. Sesi pembelajaran secara teori akan membentuk sebanyak 30% manakala 70% lagi akan dilaksanakan melalui pendekatan ‘hands-on’ atau secara amali.