Baik Pulih Peti Sejuk

Baik Pulih Peti Sejuk

OBJEKTIF: Membekalkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang penyelenggaraan dan pembaikan peti sejuk. Mengenalpasti komponen-komponen utama dalam peti sejuk. Memahami sistem pendawaian elektrik yang terlibat dalam peti sejuk. Mengenali...

Selanjutnya

Penanaman Cili Kaedah Fertigasi

Penanaman Cili Kaedah Fertigasi

OBJEKTIF: Membekalkan pengetahuan dan kemahiran dalam penanaman cili menggunakan kaedah fertigasi. Mengenalpasti sistem dan kaedah pendawaian elektrik yang berkaitan dengan fertigasi. Memahami komponen-komponen elektrik yang digunakan dalam...

Selanjutnya